COOKIES

Vlastníkom webovej stránky www.abbaburgoshotel.com je PARQUE BILBAO, S.A. Stránka spĺňa požiadavky vychádzajúce zo zákona č. 34/2002 z 11. júla, Služby informačnej spoločnosti a elektronického obchodu, kráľovský zákonný dekrét - zákon č. 13/2012 z 30. marca, ako aj povinnosť informovať užívateľa uvedenú v zákone č. 15/1999 z 13. decembra o ochrane osobných údajov.

Identifikačné údaje
Meno (názov): PARQUE BILBAO, S.A.
CIF/NIF:  A01292846
Adresa/sídlo:  Fernán González, 72
Mesto:  Burgos
Provincia: Burgos
Telefón:  947001100
Fax:  947001101
E-mail:  abba-burgos@abbahoteles.com
URL:  www.abbaburgoshotel.com
Obchodný register 

Právna poznámka 

Podľa platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov, ako aj o službách informačnej spoločnosti a elektronického obchodu, užívateľ súhlasí, že osobné údaje poskytnuté na webových stránkach alebo akékoľvek iné údaje poskytnuté spoločnosti PARQUE BILBAO, S.A.. pre prístup k niektorej zo služieb budú začlenené do súborov, ktorých vlastníkom je PARQUE BILBAO, S.A., s cieľom uľahčiť poskytovanie vyžiadaných služieb, zabezpečiť správnu identifikáciu užívateľov, ktorí požiadali o personalizované služby na webe, spravovať základné administratívne úlohy a informovať vás buď e-mailom alebo akýmkoľvek iným spôsobom o novinkách, produktoch a službách týkajúcich sa spoločnosti PARQUE BILBAO, S.A.. V prípade obchodnej komunikácie prostredníctvom e-mailu alebo ekvivalentným médiom, dáva užívateľ výslovný súhlas k zasielaniu reklamy prostredníctvom tohto média.

PARQUE BILBAO, S.A. sa zaväzuje spĺňať svoj záväzok utajovať osobné údaje a svoju povinnosť zaobchádzať s nimi ako s dôvernými a ujíma sa, na tento účel, technických, organizačných a bezpečnostných opatrení potrebných na zabránenie pozmeneniu, strate a spracovaniu osobných údajov alebo neoprávnenému prístupu k nim v súlade s ustanoveniami ústavného zákona č. 15/1999 z 13. decembra o ochrane osobných údajov a ďalšími platnými právnymi predpismi.

Odpovede poskytnuté v poliach s hviezdičkou (*) alebo označených ako povinné, sú povinné a považujú sa za informácie, ktoré sú minimálne potrebné na spracovanie požadovaných informácií. Bez týchto informácií by požadované služby nebolo možné zrealizovať. Všetky ostatné polia sú voliteľné.

Užívateľ zodpovedá za pravdivosť poskytnutých údajov vo všetkých prípadoch, pričom PARQUE BILBAO, S.A. si vyhradzuje právo odmietnuť službu každému užívateľovi, ktorý poskytne nepravdivé údaje, bez toho, aby boli dotknuté iné opatrenia ustanovené zákonom.

Každý užívateľ môže kedykoľvek uplatniť svoje práva na prístup, rektifikáciu, zrušenie a oponovanie písomnou formou, potvrdením svojej totožnosti fotokópiou občianskeho preukazu a špecifikovaním práva konať v danej veci na adresu: PARQUE BILBAO, S.A., C/ Fernán González, 72 – 09003 - Burgos, Španielsko

Pravidlá používania cookies

Táto politika o súboroch cookie tvorí neodlučiteľnú súčasť Právneho oznámenia a Zásad ochrany osobných údajov spoločnosti PARQUE BILBAO, S.A. Váš prístup na a prehliadanie si našej webovej stránky alebo využívanie jej služieb implikujú váš súhlas so všeobecnými podmienkami stanovenými v našom Právnom oznámení o ochrane osobných údajov (a teda aj so Zásadami ochrany osobných údajov a Politikou súborov cookie).  Prosím, starostlivo si prečítajte tieto informácie.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli navštíviť našu webovú stránku. Chceme, aby vaša skúsenosť s našou webovou stránkou bola čo najlepšia a z toho dôvodu sme vypracovali túto Politiku súborov cookie čo najzrozumiteľnejším spôsobom.

Čo je cookie?

Cookies sú súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa stiahnu do zariadenia užívateľa v okamihu, keď užívateľ navštívi určitú webovú stránku. Hlavným účelom cookies je rozpoznať užívateľa zakaždým, keď navštívi webovú stránku www.abbaburgoshotel.com, čo nám, okrem iného, pomáha zlepšiť kvalitu a jednoduchosť použitia našej webovej stránky.

Cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie internetovej prevádzky. V žiadnom prípade nemôžu poškodiť príslušenstvo/zariadenie užívateľa a ak sú povolené v nastavení vášho prehliadača, pomáhajú nám identifikovať a riešiť prípadné poruchy webovej stránky www.abbaburgoshotel.com.

Typy cookies

Existujú rôzne typy cookies. Všetky fungujú rovnakým spôsobom, ale sú v nich malé rozdiely:

 

  • Relačné cookies. Relačné cookies sú dočasné súbory cookie, ktoré existujú len po dobu vašej návštevy webovej stránky a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.  Ich hlavným účelom je identifikovať typ užívateľského zariadenia, podporovať zabezpečenie webovej stránky alebo jej základnú funkčnosť. Neobsahujú osobné údaje, ktoré by nám umožnili identifikovať konkrétnu osobu.
  • Trvalé cookies: Zostávajú uložené na pevnom disku vášho zariadenia a naša webová stránka ich prečíta zakaždým, keď navštívite stránku www.abbaburgoshotel.com. Tieto cookies majú daný koncový dátum alebo dátum vypršania platnosti, kedy cookie jednoducho prestane pracovať. Umožňujú nám identifikovať vaše pohyby a voľby na stránke, analyzovať návštevnosť stránky, pomáhajú nám pochopiť, akým spôsobom prichádzajú užívatelia na naše stránky a zlepšovať naše služby.
  • Funkčné cookies: Umožňujú stránke www.abbaburgoshotel.com pamätať si rozhodnutia užívateľa pri návšteve stránky, ako napr. login alebo heslo. Informácie zozbierané týmto typom cookies sú v anonymnej podobe (t.j. neobsahujú ani vaše meno, ani adresu alebo iné údaje).
  • Cookies tretích strán. Cookies tretích strán sú také súbory cookies, ktoré na vašom zariadení nainštaluje iná webová lokalita než tá, ktorú práve navštevujete. Napr. tie, ktoré využívajú sociálne siete (ako Facebook) alebo externé pluginy (ako Google Maps). Tento typ súborov používajú aj niektoré reklamné spoločnosti, aby mohli sledovať vaše návštevy na všetkých stránkach, na ktorých inzerujú.
  • Analytické cookies: Sú cookies, ktorých účelom je pravidelná údržba a zabezpečenie najlepšieho výkonu stránky a zákazníckeho servisu zhromažďovaním dát o vašej aktivite na webovej stránke.
 

Použitie cookies na webovej stránke www.abbaburgoshotel.com

Prístupom a prehliadaním stránky www.abbaburgoshotel.com výslovne súhlasíte s tým, že použijeme tento typ cookies na vašom zariadení. Pokiaľ vypnete používanie súborov cookies, vaše prehliadanie stránky www.abbaburgoshotel.com nebude optimálne a niektoré z nástrojov dostupných na stránke www.abbaburgoshotel.com nebudú správne fungovať.

a) Cookies tretích strán. Cookies Google Analytics

Táto webová stránka používa službu na analýzu webu Google Analytics, ktorú poskytuje Google Inc., firma s hlavným sídlom na Amphitheatre Parkway 1600, Mountain View (Kalifornia), CA 94043, USA („Google“).

Služba Google Analytics používa cookies, aby nám pomohla analyzovať to, ako návštevníci našu webovú stránku využívajú. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom využívaní webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) budú zaslané a uložené na serveroch spoločnosti Google v USA. Google tieto informácie použije v našom zastúpení na sledovanie toho, ako je naša webová stránka využívaná, zostavovaním správ o vašej aktivite na webe a poskytovaním ďalších služieb týkajúcich sa aktivity na webovej stránke a používania internetu. Google môže tieto informácie poskytnúť tretím stranám v prípade, že si to vyžaduje zákon alebo ak tieto tretie strany spracovávajú dané informácie pre Google. Google nebude v žiadnom prípade spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii.

Ak chcete, môžete odmietnuť spracovanie údajov alebo informácií odmietnutím používania súborov cookies vybratím príslušného nastavenia vašeho prehliadača. Pokiaľ tak urobíte, je možné, že nebudete schopní plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely popísané vyššie.

Názov cookies:

_utma
_utmb
_utmc
_utmv
_utmz

Zámer cookies:

Súbory cookies používané službou Google Analytics generujú anonymné ID užívateľa, ktoré sa používa na zistenie, koľkokrát daný užívateľ navštívi stránkuwww.abbaburgoshotel.com. Zaznamenáva taktiež prvú a poslednú návštevu užívateľa webovej stránky, trvanie danej relácie, zdroj užívateľa a kľúčové slovo.

Užívateľské nastavenia na zabránenie cookies.

Na webovej stránke www.abbaburgoshotel.com a v súlade s platnými právnymi predpismi vám poskytujeme informácie, ktoré vám umožnia nastaviť internetový(é) prehliadač/prehliadače tak, aby sa zachovalo vaše súkromie a bezpečnosť v súvislosti so súbormi cookies. Preto vám poskytujeme informácie a odkazy na oficiálne stránky podpory hlavných internetových prehliadačov, aby ste sa mohli rozhodnúť, či používanie súborov cookies prijmete alebo odmietnete.

Takto môžete cookies zablokovať pomocou konfiguračných nastavení prehliadača alebo váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby vás upozornil vždy, keď server chce uložiť súbor cookie v počítači.

  • Ak používate prehliadač Microsoft Internet Explorer, vyberte z ponuky Nástroje > Možnosti siete internet > Ochrana osobných údajov > Nastavenia. Viac informácií nájdete na stránke http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies y http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-expl orer-9.
  • Ak používate prehliadač Firefox, vyberte z ponuky Nástroje > Možnosti > Ochrana osobných údajov > Cookies. Viac informácií nájdete na stránke

https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios -we

  • Ak používate prehliadač Chrome, vyberte z ponuky Nastavenia > Rozšírené nastavenia > Ochrana osobných údajov. Pre viac informácií pozri

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

  • Ak používate prehliadač Opera, nastavenie môžete konfigurovať kliknutím na možnosť Bezpečnosť a Ochrana osobných údajov. Viac informácií nájdete na stránke

http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

UP